V přírodě jsme jako doma.

Výstavba a rekonstrukce rybníků, vodotečí a lesních cest.
Terénní úpravy a rekultivace ploch.

Přehled služeb   Kontakty

Služby

Služby - Rybníky
Ikona - Rybníky

Rybníky

Stavby a rekonstrukce rybníků, revitalizace a odbahnění, obnova tůní a dalších vodních ploch.

Služby - Vodoteče
Ikona - Vodoteče

Vodoteče

Čištění a úpravy vodotečí včetně zpevněných koryt a kanálů.

Služby - Lesní cesty
Ikona - Lesní cesty

Lesní cesty

Výstavba a rekonstrukce včetně veškerých součástí jako jsou trubní propustky, příkopy, svodnice drenáže, skládky dřeva a podobně.

Služby - Rekultivace
Ikona - Rekultivace

Rekultivace

Terénní úpravy a rekultivace ploch po těžbě a přibližování dřeva, finální úpravy po demoličních činnostech.

Bourací práce, demolice

Další služby

Pro naše klienty jsme schopni zajistit veškeré služby spojené s přípravou a realizací plánovaných staveb. Rádi zpracujeme investiční návrh každé stavby, zajistíme projektové práce, dále projednání záměru s dotčenými orgány, analyzujeme možnosti dotací z aktuálních programů a provedeme klienta celou stavbou až ke zdárnému zprovoznění budovaného díla.