ÚVOD

Společnost GREENMAN s.r.o. byla založena stávajícím jednatelem a to na základě zkušeností ve stavebnictví získaných za řadu let v manažerských pozicích několika stavebních a developerských firem. Díky zkušenostem a dlouholeté praxi celého týmu nabízí GREENMAN profesionální služby ve stavebnictví a to jak klasické, tak nadstandardní - odpovídající současnému vývoji a současným trendům.

Společnost GREENMAN s.r.o. nabízí:

Provádění staveb na klíč
Především pak staveb obchodních jednotek, průmyslových areálů a objektů, objektů občanské vybavenosti.

Zemní práce, inženýrské sítě, komunikace
Provádíme i drobné stavební či zemní práce v hodinových sazbách, dále pak stavby složitějších infrastruktur, kdy jsme schopni zajistit i správu a údržbu příslušných sítí renomovanou správcovskou firmou.

Drobné stavby - základové desky, hrubé stavby, zateplení fasád, oplocení
Provádíme hrubé stavby rodinných domů, dále také samostatné základové desky, zateplení fasád, rekonstrukce lodžií, apod.

Terénní úpravy, pozemkové úpravy, zahradnické práce, rekultivace ploch, revitalizace vodních ploch
Zajišťujeme a provádíme terénní úpravy, kamenné zídky, hráze, vodoteče, odbahnění nádržní, údržbu zeleně, riziková kácení, výsadbu, apod.

Inženýrskou činnost
Nabízíme klasickou činnost technického dozoru staveb, dále veškeré související činnosti, jako je příprava dokumentů, smluvních vztahů, projednání povolení, organizace výběrových řízení, apod.

Stavba svépomocí
Organizujeme provádění staveb bez generálního dodavatele, avšak s kontrolou plnění jednotlivých dílčích dodávek, což přináší většinou eliminaci rizik a snížení celkových nákladů stavby. Tímto způsobem lze stavět nejen rodinné domy, ale i mnohem náročnější stavby.

Krizové řízení projektů
Dojde-li na kterékoliv stavbě k rozporům mezi investorem a dodavatelem, jednají většinou tyto strany emotivně a zpravidla dochází ke vzniku velkých škod. Většina takových případů končí bez vstupu 3. osoby závažným sporem. Nabízíme koordinaci již běžících projektů, kdy je cílem většinou narovnání vztahů smluvních stran, ale hlavně eliminace veškerých rizik a ztrát té či oné poškozené strany

Designed by www.hilldesign.cz. PHP, XHTML&CSS by www.iGens.cz.